Chi tiết sản phẩm
  • Lô xà bông XF05; 304-XF05

   Ngày đăng:
   Giá:
   Số lượng tối thiểu một đơn hàng:

   Lô xà bông XF05; 304-XF05

   Mô tả:

   Lô xà bông: Mã SP: XF-05, 304-XF05

       
   Vật liệu: Inox 201, inox 304
        Bề mặt:  Đánh bóng
        Công dụng: dùng để xà bông tắm trong nhà vệ sinh, toilet
        Giá bán: 132.000 VNĐ Inox 201

        Giá bán: 266.000 VNĐ Inox 304

   Các sản phẩm liên quan